MÁY THÁI CỎ-CHUỐI MÁY THÁI CHUỐI MÁY THÁI ĐA NĂNG MÁY PHAY BÈO MÁY TẼ NGÔ MÁY BƠM SINH HOẠT MÁY BƠM NÔNG NGHIỆP MÁY THÁI CÂY THUỐC MÁY THÁI SẮN MÔ TƠ ĐIỆN
Hỗ trợ
Lịch
Máy Thái Cây Thuốc

Máy thái cây thuốc


Điện Áp: 220v
Mô Tơ: 2.2kw
(dây điện từ bằng đồng)
Kích Thước:


Máy này có thể thái lát các loại thân cây gỗ có đường kính từ nhỏ đến 7,5cm, độ dày mỏng lát cắt có thể chỉnh được

Máy thái cây thuốc


Điện Áp: 220v
Mô Tơ: 2.2kw

(dây điện từ bằng đồng)

Máy này có thể cắt đoạn các loại cây thuốc nhỏ, dai… có thể chỉnh được kích thước cắt