MÁY BƠM SINH HOẠT MÁY BƠM NÔNG NGHIỆP MÁY THÁI ĐA NĂNG MÁY PHAY BÈO MÁY THÁI CHUỐI MÁY THÁI SẮN MÁY THÁI CÂY THUỐC MÔ TƠ ĐIỆN
Hỗ trợ
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Máy Thái Cây Thuốc
  
            
  

 

  
  

Máy   Thái Cây Thuốc
   Điện Áp: 220v
  
Mô Tơ 2.2kw
  
   (máy có thể thái rơm và các loại cây có tính dẻo, dai)