Categories

Hướng dẫn

I.HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG (khách hàng không cần đăng ký tài khoản)

Quý khách có thể thao tác đặt hàng theo các bước sau

→ Bước 1: Xem thông tin sản phẩm.

→ Bước 2: Chọn số lượng sản phẩm muốn mua.

→ Bước 3: Chọn đặt hàng để tiến hành quá trình đặt hàng

→ Bước 4: Nếu là khách hàng mới muốn đặt hàng chọn khách thanh toán và nhập thông tin liên hệ theo mẫu.

→ Bước 5: Chọn hình thức vận chuyển và hình thức thanh toán.

→ Bước 6: Tại khung thông tin giỏ hàng , quý khách có thể điều chỉnh số lượng sản phẩm, thêm mã coupon, voucher nếu có …

→ Bước 7: Xác nhận đơn hàng và kết thúc đặt hàng. Sau đó chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách để thống nhất các điều khoản và phương pháp giao dịch cụ thể.

I.HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG (khách hàng đăng ký tài khoản để nhận hỗ trợ và ưu đãi)

Quý khách có thể thao tác đặt hàng theo các bước sau

→ Bước 1: Xem thông tin sản phẩm.

→ Bước 2: Chọn số lượng sản phẩm muốn mua.

→ Bước 3: Chọn mua ngay

→ Bước 4: Khách hàng chọn Đăng ký tài khoản sau đó nhập thông tin tài khoản.

→ Bước 5: Chọn hình thức vận chuyển và hình thức thanh toán.

→ Bước 6: Tại khung thông tin giỏ hàng , quý khách có thể điều chỉnh số lượng sản phẩm, thêm mã coupon, voucher nếu có …

→ Bước 7: Xác nhận đơn hàng và kết thúc đặt hàng. Sau đó chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách để thống nhất các điều khoản và phương pháp giao dịch cụ thể.

I.HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG (khách hàng đã có đăng ký tài khoản từ trước)

Quý khách có thể thao tác đặt hàng theo các bước sau

→ Bước 1: Xem thông tin sản phẩm.

→ Bước 2: Chọn số lượng sản phẩm muốn mua.

→ Bước 3: Chọn mua ngay

→ Bước 4: Khách hàng chọn Đăng nhập.

→ Bước 5: Điền thông tin tài khoản để đăng nhập.

→ Bước 6: Chọn hình thức vận chuyển và hình thức thanh toán.

→ Bước 7: Tại khung thông tin giỏ hàng , quý khách có thể điều chỉnh số lượng sản phẩm, thêm mã coupon, voucher nếu có …

→ Bước 8: Xác nhận đơn hàng và kết thúc đặt hàng. Sau đó chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách để thống nhất các điều khoản và phương pháp giao dịch cụ thể.

scroll